Ως προς το υλικό ...Είσαι ελεύθερος/η:να κάνεις διανομή ή αναπαραγωγή, ή παρουσίαση σε ό,τι υπάρχει στον 

ιστότοπο.να διασκευάσεις —να υιοθετήσεις ό,τι υπάρχει στον ιστότοπο.


Κάτω από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:


Αναφορά 

  • Θα πρέπει να κάνεις αναφορά σε ότι πάρεις από τον ιστότοπο με τον τρόπο που έχει ορίσει ο δημιουργός ή ο χορηγός (αλλά όχι με τρόπο που να υποδηλώνει οτι παρέχουν επίσημη έγκριση σε σένα ή για χρήση του έργου από εσένα).


Μη Εμπορική Χρήση 

  • Δε μπορείς να χρησιμοποιήσεις ό,τι επιλέξεις για εμπορικούς σκοπούς.Αναδιανομή 


  • Εάν αλλοιώσεις, τροποποιήσεις ή χτίσεις πάνω σε κάτι που πήρες από τον ιστότοπο θα μπορείς να κάνεις διανομή της εργασίας που θα προκύψει μόνο με την ίδια ή παρόμοια άδεια.
Κάθε ένας από τους παραπάνω όρους μπορεί να παρακαμφθεί εάν πάρεις άδεια από το δικαιούχο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...